Bo wciąż jesteśmy Bez Granic

artykuł przeglądano: 201 razy

10 września odbył się kolejny Półmaraton Bez Granic. Impreza, której jesteśmy współorganizatorami od pierwszej edycji. W ramach tego cyklicznego przedsięwzięcia organizujemy miasteczko integracyjne. Jego zamysłem było zaangażowanie osób niepełnosprawnych do różnego rodzaju aktywności. Szybko okazało się, że z oferty miasteczka korzystać zaczęły wszystkie dzieci, bawiąc się przy tym wyśmienicie. W tym roku, z okazji Urodzin Miasta, można było zrobić sobie także pamiątkowe zdjęcie w okolicznościowej budce, wykonanej specjalnie przez naszych wolontariuszy.

Czym jest nasze miasteczko? Formą dowartościowania tych, którym nie zawsze i nie wszystko udaje się w codziennym życiu. U nas każdy odnosi sukces, a zaangażowanie jest nagradzane. Formą zaangażowania dorosłych na rzecz dzieci. Nasi wolontariusze przygotowują miasteczko logistycznie i rzeczowo, a potem zajmują się jego obsługą, towarzysząc dzieciom w czasie wykonywania zadań.

Ta impreza odbywa się dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Miasta Lubartów. W tym roku całkowity koszt realizacji miasteczka wyniósł 5.150,00 zł. Z tego 2.000,00 zł to dofinansowanie zadania ze strony Urzędu Miasta Lubartów. 450,00 zł to wkład własny finansowy naszego Stowarzyszenia. 2.700,00 zł stanowi wkład własny niefinansowy, czyli społeczna praca piętnastu wolontariuszy zaangażowanych przed imprezą oraz w jej trakcie.

Mija czas, zmieniają się nasi podopieczni, dochodzą nowi. A my wciąż jesteśmy Bez Granic…