Potrzebujesz Pomocy?

tę stronę przeglądano: 4 805 razy

Aby uzyskać pomoc, należy złożyć następujące dokumenty

Jeżeli posiadasz dziecko niepełnosprawne

a)  pomoc w zakupie sprzętu:

 • podanie (napisz, czego potrzebujesz);
 • kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności dziecka;
 • kserokopia karty leczenia szpitalnego z potwierdzoną diagnozą choroby (w miarę możliwości jak najbardziej aktualną);
 • zaświadczenie od specjalisty (np. rehabilitanta, logopedy)o potrzebie zakupu określonego sprzętu.

b) dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego:

 • podanie;
 • kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności dziecka;
 • kserokopia karty leczenia szpitalnego z potwierdzoną diagnozą choroby (w miarę możliwości jak najbardziej aktualną);
 • poświadczenie o zakwalifikowaniu dziecka na turnus do określonego ośrodka.

c) konsultacje specjalistów:

 • kontakt telefoniczny w celu ustalenia szczegółów.

Jeżeli jesteś w trudnej sytuacji materialnej

a) pomoc materialna (nie dajemy pieniędzy, zabezpieczamy środki w formie rzeczowej):

 • podanie (opisz swoją sytuację bytową);

b) dofinansowanie do wypoczynku letniego:

 • podanie (opisz swoją sytuację bytową);

Dane zawarte w podaniu weryfikujemy na podstawie informacji pozyskanych od instytucji pomocy publicznej.