Konferencja – Codzienność z autyzmem

artykuł przeglądano: 1 309 razy

Codzienność z autyzmem

Program konferencji „Codzienność z autyzmem”, 25.04.2015 r., Lublin

9.30. – 10.00. – rejestracja uczestników

10.00. – 10.20. – powitanie, rozpoczęcie

10.20. – 11.30. – prelekcja nr 1: Gdzie zwrócić się o pomoc? Czego wymagać?
Prawa rodzica i dziecka w kontaktach z instytucjami i placówkami pozaszkolnymi

Dowiesz się: w jaki sposób kontaktować się z PFRON-em, MOPS-ami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, fundacjami; jaka pomoc należy się osobom z autyzmem w ramach działania tych instytucji; skąd można pozyskać środki na terapię dziecka

Beata Szynkaruk, prawnik, Fundacja Synapsis – 1 h 10 min

11.30. – 11.45. – przerwa
11.45. – 13.00. – prelekcja nr 2: Jak zadbać o zdrowie mojego dziecka? Choroby, dieta, szczepienia.

Problemy zdrowotne osób z autyzmem

Dowiesz się: jak zadbać o zdrowie dziecka; jakie badania należy wykonywać; jakie zachowania dziecka mogą sugerować określone problemy zdrowotne; jakie są najczęściej współwystępujące z autyzmem choroby; jakie znaczenie dla zdrowia dziecka mają szczepienia i dieta; jakie świadczenia zdrowotne przysługują dziecku

dr nauk med. Bożena Śpila, psychiatra – 1 h 15 min

13.00. – 13.45. – przerwa obiadowa

13.45. – 14.45. – prelekcja nr 3: Jak zorganizować edukację mojego dziecka? Trudne wybory rodziców

System edukacji

Dowiesz się: jak zorganizować edukację dziecka; czym kierować się w wyborze przedszkola i szkoły dla dziecka; jakie warunki należy spełnić, aby dziecko zostało zakwalifikowane do klasy integracyjnej/specjalnej; jakie są formy nauczania dzieci z autyzmem; jakie formy wsparcia rozwoju przysługują dziecku w placówce szkolnej; co jest ważne przy staraniu się o orzeczenia

Magda Siuciak, nauczyciel, rodzic – 1h

14.45. – 15.00. – przerwa

15.00. – 16.00. – panel dyskusyjny – pytania do specjalistów będzie można zadawać w czasie panelu dyskusyjnego, można je również przesyłać do dn. 18.04.2015 r. drogą e-mailową na adres codziennosczautyzmem@gmail.com