Warsztaty TAIZE

artykuł przeglądano: 1 280 razy

Dwoje członków stowarzyszenia przeprowadziło warsztaty dla lubartowskiej młodzieży.
Spotkanie odbyło się 18 października 2008r. Miało na celu:

  • zapoznanie z formami działalności naszego stowarzyszenia,
  • zachęcenie do działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • kształtowanie właściwych postaw- wyrobienie poczucia wrażliwości społecznej na potrzeby innych.

Młodzi ludzie mieli okazję porozmawiać z mamą chorego Piotrusia. Z zainteresowaniem słuchali prowadzących, którzy mówili o spotkaniach integracyjnych i przeprowadzonych akcjach na rzecz dzieci. Wzruszające było spotkanie z naszą podopieczną – niewidomą Oliwką. Wielu emocji dostarczyły uczestnikom próby zmierzenia się z przeszkodą.
Warsztaty przebiegały w ciepłej atmosferze, były okazją do wymiany doświadczeń w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi i zaniedbanymi środowiskowo. Uczestnicy spotkania zasygnalizowali potrzebę zorganizowania cyklu zajęć dla młodzieży jeszcze w tym roku.
Mamy nadzieję, że „obudziliśmy serca” i zainteresowaliśmy szerokie grono młodych ludzi ideą wolontariatu i pracą na rzecz dzieci.